Lukuvuonna syksyllä 2024 alkavat kurssit

Pitkäkestoisia kursseja, ei arkistoida lukuvuosittain. Vertautuu nykyisiin ryhmätyötiloihin/tutkinnon osa-kursseihin.

Kun kategoria arkistoidaan nimeen xxxxx Arkisto sekä kurssit piilotetaan sekä jäädytetään tietyn ajan päästä (näistä ilmoitus opettajille ennen piilotusta ja jäädytystä) 

Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, 2 osp Matti Gröhn lähiopetus 2024
2024-2025 (arkistoidaan 1/2028)
Vastuuopettaja: Matti Gröhn
Koulutusala: -YTO-aineet

Opintojakson sisältö: Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen 2 osp opintojaksolla kerrataan luonnontieteiden perusteita ja opitaan hyödyntämään työelämän kannalta tärkeitä luonnnontieteiden ilmiöitä seuraavista aihealueista:
  • Fysiikka (Liike, voima, energia, lämpö, sähkö)
  • Kemia (Alkuaineet, yhdisteet, seokset, kemialliset reaktiot, sidokset, hapettuminen, pelkistyminen, hapot, emäkset, ainemäärä, pitoisuus, kemikaaliturvallisuus)Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp Matti Gröhn lähiopetus 2024
2024-2025 (arkistoidaan 1/2028)
Vastuuopettaja: Matti Gröhn
Koulutusala: -YTO-aineet
Opintojakson sisältö: Matematiikka ja matematiikan soveltaminen 4 osp opintojaksolla opiskellaan matematiikan perustaitoja ja omaan alaan soveltamista seuraavista aihealueista:

  • Peruslaskut ja verranto
  • Prosentit ja talous
  • Yksiköt ja geometria
  • Yhtälöt ja tilastot