Moodle on nyt päivitetty versioon 4.3. Uuden version myöstä on tullut tiettyjä muutoksia joista tietoa alempana. Muutoksista suurin osa koskee vain opettajan roolissa olevia henkilöitä. You can also find same text in english below.

Kielikäännökset

Suomen kielen käännöksissä on tällä hetkellä puutteita ja odotamme kielipaketin päivitystä.

Moodle tentti: pisteiden näkyminen

Moodle päivityksen myötä, opettajan tulee tarkistaa, että tuloksista näytetään opiskelijalle kohdasta on valittu Maximum Marks, jotta myös pisteet näkyvät opiskelijalle. Maximum marks näyttää paljon tehtävästä mahdollista saada pisteitä ja kokonaispisteitä ei voi näyttää ilman, että Maximum marks on valittu. Pitää laittaa myös valinnat kohtaan myöhemmin, kun tentti on auki ja kun tentti suljettu, mikäli käytössä päättymispäivämäärä.

Pisteiden näkyminen


Kurssinäkymä

Aktiviteettien ja sisältöjen kuvakkeet ovat pinentyneet, jolloin näkymä saatta aluksi näyttää hiukan erilaiselta. Myös suoritusten seurannan ehdot, mikäli niitä on, näkyvät alasvetolistastassa 

näkymä

Kirjassa navigointi

Voit nyt navgoida kirjassa painikkeiden avulla.

kirja

Kurssin sisällön lisäys

Voit nyt muokkatilan ollessa päällä lisätä aktiviteetin tai aineiston haluamaasi kohtaan plus painikkeesta viemällä hiiren osoittimen sisältöjen väliin. Ennen uusi sisältö lisättiin aina osion lopusta.


Monen aktiiviteetin tai aineiston muokkaus yhtä aikaa

Bulk actions mahdollistaa useamman aktiviteetin, aineiston tai osion poistamisen (katso huom), piilottamisen tai siirtämisen tai kopioinnin yhdellä kertaa. Huom. osioiden poistaminen ei onnistu tällä tavoin. Olethan muutenkin varovainen, kun olet poistamassa materiaaleja. Käyttääksesi Bulk actions toimintoa sinulla tulee olla muokkaustila päällä työtilassasi.

bulk actions


Arvioinnit

Arvioinnit näkymässä voit nyt hakea arvioitavan nimellä halutun henkilön. Etu- ja sukunimi kirjainvalinta on siirtynyt Filter by name valikon alle.

arviointi


Edistymisen seuranta

Kun muokkaustila on päällä, pääset muokkaamaan suoraan edistymisen seurannan aasetuksia aktiviteetti kohtaisesti, mikäli edistymisen seuranta on käytössä.


Aineiston tai aktiviteetin näkyvyys

Voit piilottaa aineiston tai aktiviteetin nyt muokkaustilan ollessa päällä joko kolmen pisteen kautta tai jos aktiviteetti tai aineisto on jo piilotettu, niin aktiviteetin tai aineiston alapuolella olevan valikon kautta.


Vaihtoehto, kun aineisto tai aktivitetti on jo piilotettu.


Kysymyspankki

Kysymyspankin näkymä on muuttunut. Valittaessa kategoriaa tulee sinun valita ensin kategoria alasvetolistasta ja sen jälkeen valita Käytä suodattamia.


Kaikki uudet ominaisuudet

Voit tutustua kaikkiin uusiin ominaisuuksiin Moodle.org sivustolla (englanniksi):

Moodle 4.2 version myötä tulleet muutokset

Moodle 4.3 version myötä tulleet muutokset


Last modified: Wednesday, 1 November 2023, 8:38 AM