Moodlen saavutettavuus

Saavutettavuus Moodlessa

1. Saavutettavuus

"Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni erilainen ihminen voi käyttää verkkopalveluja mahdollisimman helposti. Saavutettavuus on ihmisten erilaisuuden ja moninaisuuden huomiointia verkkopalvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa."

Lähde: Saavuttettavuusvaatimukset.fi

Tästä oppaasta löydät ohjeita, joita kurssin suunnittelijan ja toteuttajan tulee ottaa huomioon luotaessa opetusmateriaalia ja -tehtäviä. Ohjeet perustuvat Moodlen omiin saavutettavuusohjeisiin. Lue lisää alkuperäisistä ohjeista Moodlen sivustolta