10. Tehtävän palauttaminen

10.1. Turnitin

Turnitin on plagiaatintunnistusjärjestelmä, jonka opettaja voi aktivoida käyttöön tehtävänpalautuslaatikkoon. 

Turnitin on tehokas työväline tiedontuottajalle itselleen, kun hän voi varmistaa, ettei kopiointivirheitä jää lopulliseen tuotokseen! Kun opiskelija palauttaa opinnäytteen tai oppimistehtävän, niin hän saa nähtäväkseen alkuperäisyyraportin. Mikäli raportti osoittaa, että työssä virheitä, niin hän voi heti korjata ne ja palauttaa työn uudelleen

Lähde: Ilona IT