12. Moodle tentti

Tentit ovat opettajan luomia tenttejä, jotka tehdään Moodlessa. Tentissä voi olla mm. monivalintakysymyksia, yhdistämistehtäviä ja esseekysymyksiä. Tenteissä voi olla aikaraja tentin tekemiselle. Tentti voi olla ns. virallinen tentti tai opetukseen liittyvä harjoitustehtävä.

Tunnistat tentin   tentti    tästä kuvakkeesta.

Tentin tekeminen

Avaa tentti ja aloita tentti painamalla Tee tentti -painiketta.

tee tentti

Vastaa kysymyksiin. Seuraavan kysymykseen pääset Seuraava sivu -painikkeella. Voit siirtyä kysymyksien välillä myös Tentin navigaation avulla, joka löytyy oikeasta reunasta. Näet myös mahdollisesti jäljellä olevan ajan, mikäli tentissä on suoritusaika.

tenttinäkymä

Paina lopuksi Lopeta tentti -painiketta. Muista palauttaa tentti ennen kuin suoritusaikasi päättyy. Voit vielä tässä vaiheessa palata takaisin tentin pariin (Palaa suoritukseen) tai lopettaa painamalla Palauta kaikki ja lopeta -painiketta.

Voit vielä tässä vaiheessa palata takaisin tentin pariin (Palaa suoritukseen) tai lopettaa painamalla Palauta kaikki ja lopeta -painiketta.

tentti lopeta


Sinulta varmistetaan vielä kerran, että haluathan varmasti lopettaa tentin. Näet myös mikäli, etä ole vastannut kaikkiin kysymyksiin.

tentin lopetus


Tämän jälkeen näet kuinka suoriuduit tentistä.