10. Aineiston lisääminen työtilaan

10.3. Kirja

Kirja

Kirja on monisivuinen materiaali, johon opettaja tuottaa materiaalin. Olet juuri parhaillaan selaamassa Moodlen kirjaa.

Kirja mahdollistaa laajojen aineistokokonaisuuksien jäsentämisen lukuihin ja alilukuihin. Kirja voi sisältää tekstin lisäksi multimediatiedostoja, ja se on hyödyllinen sellaisten pitkien ohjeiden ja muun materiaalin esittämiseen, joka voidaan jakaa osiin. 

Kirjan tunnistat  kirja   kirja kuvakkeesta.

Mallipohjissa on valmiiksi luotu kirja perusasetuksin, jota opettaja voi kopioida omaan käyttöönsä.


Kirjan lisääminen.

Kun muokkaustila on päällä, aloita sivun lisääminen Lisää aktiviteetti tai aineisto -painikkeella

Valitse Kirja

Anna kirjalle nimi. Ilman nimeä et voi tallentaa kirjaa. Kuvauksen lisääminen ei ole pakollista. Näkyvyyteen liittyvät asetukset -kohdasta voit määritellä haluamasi otsikointi tyypin ja navigaatiotavan. Voit muokata näitä myöhemmin aineiston asetuksista.

Kirjan luominen


Paina Tallenna ja näytä.

Seuraavaksi sinun tulee luoda ensimmäinen luku. Lisää luvun otsikko ja sisältö. Paina Tallenna muutokset. Mikäli et ole lisännyt otsikoa tai sisältöä, tallennus ei onnistu.

Nyt sinulla on luotu yksi luku. Voit lisätä uusia lukuja plus painikkeesta. Tekstiä pääset muokkaamaan hammasratas -painikkeesta. Voit piilottaa luvun silmä-painikkeesta ja roskakorikuvakkeesta voit poistaa luvun. HUOM! sinulla tulee olla muokkaustila päällä, jotta kirjan lukujen muokkaaminen on mahdollista.

Kirjan luku


Painamalla plus painiketta pääset siis luomaan uuden luvun. Tällä kertaa voit tehdä uudesta luvusta alaluvun valitse täpän kohtaan alaluku.

alaluku kirjassa

Kun kirjassa on vähintään kaksi lukua, voit muokata niidne järjestystä nuolipainikkeista, jotka löytyvät luvun perästä.

Lukujen muokkaus