10. Aineiston lisääminen työtilaan

10.6. Ohjeteksti

Ohjeteksti

Ohjetekstin avulla voidaan lisätä aktiviteettien ja aineistojen väliin tekstiä. Mallipohjan valmiit tekstit on luotu ohjetekstein avulla.

Ohjetekstin lisääminen

Kun muokkaustila on päällä, aloita sivun lisääminen Lisää aktiviteetti tai aineisto -painikkeella

Aineiston lisääminen

Valitse Ohjeteksti

Ainiestotyypit

Lisää otsikon teksti. Tämä on teksti, joka näkyy ohjetekstinä. Paina lopuksi Tallenna ja palaa kurssille.