11. Aktiviteetit

11.2. Keskustelualue

Keskustelualueet ovat suosittuja aktiviteetteja vuorovaikutukseen perustuvilla verkkokursseilla. Keskustelualueet ovat oletusarvoisesti julkisia kaikille kurssilaisille. Jos keskustelu käydään ryhmissä, hyödynnä ryhmätoimintoja.

Keskustelualue on monipuolinen aktiviteetti, tutustu sen erilaisiin käyttömahdollisuuksiin.

Opettaja ohjeistaa opiskelijat keskustelualueen käyttöön kertomalla mm. tavoitteet, tehtävän arvioinnin, aikataulun sekä millainen rooli opettajalla on keskustelualueella (aktiivinen, passiivinen, osallistuva, ohjaava, puheenjohtaja, taustahavainnoija tms.) ja miten keskusteluprosessin etenemistä ohjataan.

Lähde: Moodle.org

Nämä ohjeet pohjautuvat Moodle.org lähteen materiaaliin.

Keskustelualueen lisääminen:

Laita Muokkaustila päälle

Klikkaa Lisää aktiviteetti tai aineisto > Keskustelualue.

Tunnistat keskustelualueen tästä kuvakkeesta keskustelualuekuvake

Keskustelualueen yleisasetukset

Keskustelualueen nimi: Valitse keskustelualueelle kuvaava ja käyttötarkoitukseen sopiva nimi, esim. "Esseiden palatusalue", "Kurssikahvila", "Tutkimussuunnitelmien opponointi" tai "Virtuaalinen lukupiiri". Keskustelualueen tunnistaa kurssilla aina puhekupla-ikonista.

Kuvaus:  Kerro lyhyesti, mitä keskustelualueella on tarkoitus tehdä ja ohjeista opiskelijat keskustelualueen käyttöön. Kuvaus on pakollinen keskustelualuetta luotaessa. Kuvaus voi olla esimerkiksi: "Tällä alueella voit kysyä kurssin suoritukseen liittyviä asiota. Kurssin ohjaajat seuraavat aluetta säännöllisesti". Kirjoita mielellään myös oppimistavoite keskustelulle ja se, kuinka usein opettaja pystyy keskusteluun osallistumaan (jos opettaja osallistuu).

Minkä keskustelualuetyypin valitsen?

Keskustelualueen tyyppi: Voit luoda erilaisia keskustelualueita erilaisiin käyttötarkoituksiin ja ohjata täten opiskelijoiden toimintaa. Kaikissa keskustelualueissa on perusasetuksena, että opiskelijat voivat lähettää alueelle viestejä, joihin voi liittää liitetiedoston. Muilta ominaisuuksiltaan eri tyyppiset alueet eroavat toisistaan.

Tyyppejä on viisi (katso Keskustelualueen käyttö ja viive sähköpostiin):

 • Keskustelualue yleiseen käyttöön (oletus): Sopii useimpiin tarkoituksiin. Oletusarvoisesti kaikille avoin keskustelualue, jossa opiskelijat voivat keskustella vapasti.
 • Normaali keskustelualue näytetään blogimaisessa muodossa: Kuten keskustelualue yleiseen käyttöön, mutta kaikki viestit esitetään yhdellä sivulla ja vastauspainike on muotoa "keskustele tästä aiheesta".
 • Kysymys- ja vastausalue: Sopii hyvin mm. esseiden tai oppimistehtävien palautukseen. Opettajan pitää laittaa ensimmäinen viesti. Vasta tämän jälkeen opiskelijat voivat kirjoittaa alueelle vastaamalla opettajan aloitukseen. Opiskelijan on ensin kirjoitettava oma vastauksensa ennenkuin hän näkee muiden opiskelijoiden vastaukset. Toisten opiskelijoiden vastausten näkymisessä on aina 30 minuutin viive oman vastauksen lähetyksen jälkeen (postita nyt -toiminto ei vaikuta tähän, koska se liittyy viestien sähköpostitilaukseen). Aluetta ei voi viiveen vuoksi siis käyttää aivan samanaikaiseen työskentelyyn. Katso ohjevideo (kesto 3:14)
 • Yksi keskustelu: Sopii lyhyisiin, tarkasti rajattuihin keskusteluihin/aiheisiin sekä tiedosteojen palautukseen, koska kaikki viestit näkyvät yhdellä sivulla. Alueella käsitellään yhtä aihetta, joka on kokonaisuudessaan luettavissa yhdellä sivulla. Huom. yksi keskustelu -tyyppistä aluetta ei voi käyttää samaan aikaan erillisten ryhmien kanssa. Jos käytät erillisiä ryhmiä, valitse joku toinen keskustelualuetyyppi.
 • Jokainen avaa uuden keskustelun: Jokainen opiskelija voi aloittaa vain yhden uuden keskustelunaiheen (kaikki voivat kuitenkin vastata jokaiseen aiheeseen). Tämä keskutelualuetyyppi on käytännöllinen, jos haluat, että jokainen opiskelija aloittaa uuden keskustelun esimerkiksi siitä, millaisia ajatuksia luennon aihe on heissä herättänyt, ja kaikki muut vastaavat siihen.

yleisasetukset keskustelu

Halutessasi voit edellä mainittujen perusasetusten lisäksi säätää myös muita keskustelualueen asetuksia (tarpeesi mukaan). 

Saatavuus

Saatavuus-asetuksella opettaja voi määritellä, mihin asti keskustelualue on käytössä.

 • Päättyy: Tämä aika näkyy Moodlen kalenterissa sekä kyseisellä keskustelualueella esim. "Keskustelun päättymispäivä on tiistai, 1 joulukuu 2020, 23:59." ja keskustelun päätyttyä "Keskustelu on päättynyt, et voi enää lisätä viestejä." Keskustelualueelle voi kuitenkin yhä laittaa viestejä.
 • Ehdoton takaraja: Estää keskustelualueen käytön ko. ajankohdan jälkeen. Tällöin osallistuja näkee tiedon: "Keskustelu on päättynyt, et voi enää lisätä viestejä." Opettaja voi laittaa viestejä alueelle ko. ajankohdan jälkeenkin, mutta opiskelija ei.

Saatavuus

Liitteiden ja sanojen määrät

 • Liitteen maksimikoko: Yksittäisen liitteen maksimikoko on oletusarvoisesti määritelty tietylle tasolle ja organisaation Moodle-asetuksista riippuen oletusta voi olla mahdollisuus kasvattaa. Usein yksittäisen liitetiedoston enimmäiskoko on 20Mt. Suositeltavaa on, että kaikki yli 2 Mt tiedostot opiskelija linkittää oppilaitoksen henkilökohtaisesta OneDrivesta.
 • Liitetiedostojen maksimimäärä: Voit määritellä, kuinka monta liitetiedostoa opiskelija voi yhteen keskusteluviestiin lisätä. Jos asetus on esimerkiksi 9, niin jokainen opiskelija voi enimmillään lisätä 9 eri liitetiedostoa yhteen keskusteluviestiin. Jos keskusteluun ei haluta tiedostoja, valitse 0.
 • Sanalaskuri: asetuksella määritellään, näytetäänkö kunkin viestin kirjoittamisen yhteydessä sanalaskuri vai ei. Voit esimerkiksi pyytää opiskelijaa vastaamaan tehtävänantoon tietyllä sanamäärällä ja opiskelija ja opettaja näkevät näppärästi vastauksen yhteydessä sanamäärän.

liitteet

Keskusteluviestien tilaus ja seuranta

 • Keskusteluviestien tilaus: Oletusasetus "valinnainen tilaus" tarkoittaa, että opiskelija voi halutessaan tilata keskustelualueen viestit myös omaan sähköpostiinsa. Voit tarvittaessa myös pakottaa kaikki opiskelijat keskustelualueen tilaajiksi. "Oletustilauksessa" opiskelijat voivat itse peruuttaa tilauksen halutessaan (suositus). Vaikka opettaja ei tässä asetuksessa pakottaisi opiskelijoita keskustelualueen tilaajiksi, opiskelija voi halutessaan tilata keskustelualueen viestit sähköpostiinsa keskustelualueella ollessaan linkistä "Tilaa tämä keskustelualue", jos asetus on "Valinnainen". HUOM! ohjeista opiskelijoita mitä valita tai poista valinta käytöstä, jokaisesta viestistä opiskelija saa ilmoituksen sähköpostiinsa tai Moodleen riippuen opiskelijan asetuksista mikäli tilaus on käytössä. Huom. Automaattisesti kaikille kurssialueilla oleva Uutiset-alue on sellainen, jonka tilaus automaattisesti pakotetaan kaikille opiskelijoille. Uutiset-alueen tilausta opiskelijat eivät voi itse peruuttaa. Uutiset-alue on vain opettajan viestintään, opiskelijat eivät voi kirjoittaa viestejä Uutisiin. 
 • Luettujen viestien seuranta: Viestien seuranta voi olla valinnainen, päällä tai pois päältä. Toiminto "päällä" tarkoittaa sitä, että lukemattomat viestit näytetään keskustelualueella ensin (ylimpänä). Yleensä kannattaa opiskelijoiden antaa itse päättää eli valita "Valinnainen".

keskustelualuetilaus

Keskustelujen lukitseminen

 • Keskustelujen lukitseminen: Keskustelut voidaan automaattisesti lukita kun viimeisestä vastauksesta on kulunut määritelty aika. Opettaja voi vastata lukittuihin keskusteluihin. Keskusteluja voi lukea lukitsemisen jälkeenkin.

lukitseminen

Postituksen raja

 • Postituksen raja: Opettaja voi estää opiskelijaa lähettämästä uusia viestejä keskustelualueelle kun tietty määrä on saavutettu tietyllä ajanjaksolla. Asetus ei koske opettajia. Yo. esimerkissä opiskelija voi laittaa keskusteluun kolme viestiä. Kahden viestin jälkeen Moodle varoittaa viestirajan lähestymisestä

raja

Keskustelualueen arviointi

Opettaja voi arvioida 

 • keskustelualueen viestit viesti kerrallaan (asetuksissa kohta "Arviointi") ja/tai 
 • opiskelija kerrallaan (asetuksissa kohta "Koko keskustelualueen arviointi").

Keskustelualueen arvionnit on oletuksena pois päältä. Arviointi voi kuitenkin motivoida opiskelijaa keskusteluun.

 • Hyväksymisraja: Voit asetuksissa määritellä suorituksen hyväksymisrajan, jota voidaan hyödyntää edistymisen seurannassa. Hyväksymisrajaa pienemmät arvot näkyvät arviointikirjassa punaisella ja hyväksytyt vihreinä.
 • Maksimiarvosana: Opiskelija ei voi saada keskustelusta kokonaisuutena isompaa pistemäärää kuin maksimiarvosana. Asteikoista voi valita Moodlen vakioasteikoita, esimerkiksi sanallisen täydennettävä/hyväksytty -asteikon. Opettaja voi aina myös laatia itse omia asteikkojaan (kurssin ylläpitovalikko > Arvioinnit > Asteikot > Luo uusi asteikko). 

Oletuksena vain opettajat voivat arvioida keskusteluviestejä, mutta opiskelijoille voidaan antaa opettajan arviointioikeudet niin haluttaessa.

Keskustelualueen arviointia voi toteuttaa myös vertaisarviointina (opiskelijat arvioivat toistensa viestien sisältöä tai käytyä dialogia).

Koko keskustelualueen arviointi

Kun olet ottanut asetuksen käyttöön, voit arvioida kaikki yhden opiskelijan keskustelut yhdellä arviolla painikkeesta Käyttäjien arviointi.

koko arviointi

Arvioinnit

Arviointi viesti kerrallaan

Arviointi-asetuksissa opettaja määrittelee, millä tavalla keskustelualueen viesteille annetuista arvioinneista muodostetaan lopullinen keskustelualueesta saatava arvosana kohdassa Arviointien käyttöperiaate:

 • Arviointien keskiarvo: Osallistujan kaikkien arvioitujen viestien pisteiden keskiarvo. Esimerkiksi jos opettaja arvioi opiskelijalta kolme viestiä asteikolla 0-5, on keskustelun arvosana näiden keskiarvo.
 • Arviointien lukumäärä: Osallistujan tuottamien, arviointikohteiden lukumäärästä tulee lopullinen arvosana. Huomaa, että kertynyt pistemäärä ei voi ylittää aktiviteetille määriteltyä maksimipistemäärää, ja yksittäiselle arviointikohteelle annetuilla pisteillä ei ole merkitystä.
 • Korkein arviointi: Korkein osallistujan saama pistemäärä tai arvosana kaikista aktiviteeteista tulee lopulliseksi arvosanaksi. Tämä vaihtoehto on käyttökelpoinen, jos haluaa korostaa osallistujien parasta työskentelyä ja mahdollistaa korkealaatuisen työskentelyn ohella kevyemmänkin osallistumisen.
 • Heikoin arviointi: Osallistujan kaikista arvioiduista viesteistä saama heikoin pistemäärä tai arvosana tulee lopulliseksi arvosanaksi. Tämä vaihtoehto suosii kulttuuria, joka vaatii korkeaa laatua kaikilta tuotoksilta.
 • Pisteiden summa: Osallistujan kaikista arvioiduista viesteistä saamat pisteet lasketaan yhteen lopulliseksi pistemääräksi. Huomaa, että summa ei voi ylittää aktiviteetin maksimipistemäärää.

arviointi2

Muut yleiset asetukset

Moduulien yleiset asetukset

Määritellään keskustelualueen näkyvyys. Lisäksi voidaan määritellä onko käytössä Ryhmämoodi. Mikäli Ryhmämoodi on käytössä, täytyy keskustelualueen kirjoittajan kuulua johonkin ryhmään. Esimerkiksi Erilliset ryhmät moodilla voidaan avata ryhmille tai ryhmät voivat avata oman keskustelun, joka ei näyt toisille ryhmille, ainoastaan sille ryhmälle jolle keskustelu on luotu.

yleiset

Rajoita pääsy

Määritetään ehdot mahdolliselle rajoituksille esim. suoritusten tai arvosanojen perusteella.

Opiskelijoiden edistyminen

Voivat määrittää erilaisia ehtojen suoritukselle mikäli suoritusten seuranta on käytössä.

edistyminen

Keskustelualue opetus käytössä

Tutustu vielä lopuksi keskustelualueen käyttöön: Keskustelualueen käyttöohjeistus Moodle sivustolla (linkki avautuu uuteen ikkunaan).