10. Aineiston lisääminen työtilaan

10.7. Videot

Moodle-kurssille lisättävät videot kannattaa ensin tallentaa johonkin ulkoiseen palveluun. Video voidaan sitten linkittää tai upottaa palvelusta Moodle-kurssille. Moodlea ei ole tarkoitettu isojen videotiedostojen säilytyspaikaksi. 

Ulkoisia palveluita ovat mm. O365-palvelut (OneDrive, Stream) ja Google-palvelut (Youtube).