10. Aineiston lisääminen työtilaan

10.1. Yleisasetukset aineistoissa

Aineistoilla on tiettyjä samoja asetuksia. Seuraavaksi käydään lyhyesti läpi mitä asetuksia aineistoista löytyy.

Moduulien yleiset asetukset: voidaan määrittää onko aineisto piilotettu opiskelijoilta.

Rajoita pääsy: voidaan rajoittaa ehtojen avulla, ketkä näkevät aineiston.

Opiskelijoiden edistyminen: mikäli työtilassa on käytössä edistymisen seuranta, voidaan tässä määrittää ehto edistymisen toteutumiselle.

Tunnisteet: ei käytössä. Tunnisteiden avulla voidaan luokitella sisältöä kuten esimerkiksi kursseja tarkempiin konteksteihin.

Yleiset aineistoasetukset