12. Tentti aktiviteetti

12.1. Tentin luominen

Tentin luominen

Kun muokkaustila on päällä, aloita tentin lisääminen Lisää aktiviteetti tai aineisto -painikkeella

Aineiston lisääminen

Valitse Sivu

Tutustu seuraavaksi tentin asetuksiin.