12. Tentti aktiviteetti

12.5. Kysymyksen luominen

Moodletenttiin voidaan siis luoda erilaisia kysymystyyppejä. Seuraavaksi esitellään kuinka luodaan kaksi yleisintä kysymystyyppiä: monivalinta ja essee. 

Lisää kysymystyypeistä löydät Moodle.org sivustolta kohdasta kysymystyypit. Mikäli tarvitset opastusta muiden kysymystyyppien laadintaa, otathan yhteyttä Helpdeskiin.

MONIVALINTATEHTÄVÄ

Luo uusi kysymys, valitse kysymystyypiksi monivalinta ja täytä seuraavat kohdat:

Kategoria: Valitse kategoria, johon kysymys sijoitetaan

Kysymyksen nimi: Kysymyksen nimi auttaa tunnistamaan kysymys kysymyspankissa. Nimi ei näy opiskelijalle

Kysymysteksti: Monivalintakysymystekstissä kysymys muotoillaan siten, että se ohjaa opiskelijaa valitsemaan yhden tai useamman esitetyistä vaihtoehdoista.

Esimerkki:

monivalintakysymystyyppi

Seuraavaksi määritellään oletuspisteet, yleinen palaute (haluttaessa), vaihtoehtojen määrä, vaihtoehtojen sekoitus ja numerointitapa.

Oletuspisteet:  Montako pistettä täysin oikeasta vastauksesta saa. Oletuksena pistemäärä on aina 1, mutta lukua voi muuttaa.

Yleinen palaute: Yleinen palaute näytetään kaikille opiskelijoille vastauksen palauttamisen jälkeen.

Yleistä palautetta voidaan käyttää esimerkiksi, kun halutaan kertoa opiskelijoille mitä tietoja kysymys testasi, tai jos vaikka halutaan antaa heille linkki lisäinformaatioon.

Yksi vai useita vaihtoehtoja: Valitaan kysymyksestä riippuen a) Salli useampi vaihtoehto tai b) Vain yksi vaihtoehto

Sekoita vaihtoehdot: Voidaan valita, että vastausvaihtoehdot arvotaan uuteen järjestykseen joka kerta. Vaikeuttaa esimerkiksi oikeiden vastausten kopioimista vierustoverilta suoritettaessa tenttiä samanaikaisesti luokkatilassa.


Seuraavaksi määritellään vastausvaihtoehdot ja niiden pisteytys.

Kun valittuna on Vain yksi vaihtoehto

 1. Kirjoita vaihtoehto-kenttiin eri vastausvaihtoehdot
 2. Määrittele oikean vastauksen Arviointi-kohtaan 100%
 3. Kirjoita halutessasi vastausvaihtoehtokoihtaiset palautteet.

Kun valittuna on Salli useampi vaihtoehto

 1. Kirjoita vaihtoehto-kenttiin eri vastausvaihtoehdot
 2. Oikeista vastauksista tulee yhteensä 100%. Määrittele oikeiden vastausten Arviointi-kohtiin prosentuaaliset pisteet
  • 1 oikea vastaus = Arviointi 100%
  • 2 oikeaa vastausta = Arviointi molemmissa 50%
  • 3 oikeaa vastausta = Arviointi kaikissa 33,3333%
  • 4 oikeaa vastausta = Arviointi kaikissa 25%
  • 5 oikeaa vastausta = Arviointi kaikissa 20%
  • jne.
 3. Vääristä vastauksista kannattaa antaa miinuspisteitä, jottei opiskelija voi valita kaikia vaihtoehtoja ja saada siitä huolimatta täysiä pisteitä.
 4. Kirjoita halutessasi vastausvaihtoehtokoihtaiset palautteet.

monivalintakymystyypinvaihtoehdot

Yhdistetty palaute: Seuraavaksi voidaan määritellä halutessaan yhdistetty palaute. Oikeille, osittain oikeille ja värille vastauksille voidaan halutessa kirjoittaa palautteet. Tämä silloin jos tentin asetuksissa on määritelty palautteen anto (kohta Erityinen palaute).

Useiden suorituskertojen asetukset: Tällä asetuksella määritellään miten vääristä vastauksista rangaistaan, jos opiskelija saa yrittää samaa tehtävää / tenttiä useita kertoja,

Vähennys on suhteessa tehtävän alkuperäiseen pistemäärään. Jos tehtävästä saa 3p ja vähennys on 0,3333333, opiskelija saa oikeasta vastauksesta ensimmäisellä yrittämällä 3p, toisella yrittämällä 2p ja kolmannella yrittämällä 1p.

Paina lopuksi Tallenna muutokset


ESSEE

Luo uusi kysymys, valitse kysymystyypiksi essee ja täytä seuraavat kohdat:

Kategoria: Valitse kategoria, johon kysymys sijoitetaan

Kysymyksen nimi: Kysymyksen nimi auttaa tunnistamaan kysymys kysymyspankissa. Nimi ei näy opiskelijalle

Kysymysteksti: Kenttään kirjoitetaan esseekysymys, johon opiskelija vastaa.

Oletuspisteet: Montako pistettä täysin oikeasta vastauksesta saa. Oletuksena pistemäärä on aina 1, mutta lukua voi muuttaa.

Yleinen palaute: Yleinen palaute näytetään kaikille opiskelijoille vastauksen palauttamisen jälkeen. Yleistä palautetta voidaan käyttää esimerkiksi, kun halutaan kertoa opiskelijoille mitä tietoja kysymys testasi, tai jos vaikka halutaan antaa heille linkki lisäinformaatioon.

Essee kysymystyypin asetukset

Seuraavaksi määritellään vastauksen asetukset.'

Vastauksen muoto: HTML-editori antaa opiskelijalle mahdollisuuden mm. korostaa tekstiä lihavoimalla

Vaadi tekstiä: Vastauksen on sisällettävä tekstiä / ei tarvitse sisältää tekstiä. Kysymykseen ei ole pakko krijoittaa mitään, mikäli käytetään liitetiedostoja.

Tekstinsyöttölaatikon koko: Kuinka suuri vastauslaatikon koko on.

Salli liitteet: Mikäli sallitaan liitteet vastauksen yhteyteen, määritellään määrä.

Vastauksen on sisällettävä vähintään yksi liitetiedosto:  Vastauksen ei tarvitse sisältää liitteitä (voidaan pakottaa vastaaja liittämään tiedosto vastaukseen).

essee kysymystyypin muut asetukset

Vastauspohja: Voidaan määrittää etukäteen esseekysymyksen vastauslaatikkoon tietoa, esim. taulukko

Tietoja arvioijille: Arvioitaessa esseevastausta voidaan määrittää tietoa arvioijalle.


Paina lopuksi Tallenna muutokset.


Nyt sinulla näkyy kysymyspankissa valitsemasi kategoriaan lisätyt kysymykset.

Kysymykset kysymyspankin kategoriassa

Voit muokata kysymystä valitsemalla Muokkaa valikosta Muokkaa kysymystä. Voit myös kopioida kysymyksen valitsemalla Kopio. Voit esikatsella kysymystö valitsemalla Esikatsele ja tenttikysymyksen poistaminen tapahtuu Poista painikkeella. Olethan varoivainen poistaessasi kysymyksiä.

Muokkaa, kopio ja poista kysymys