12. Tentti aktiviteetti

Tentit ovat opettajan luomia tenttejä, jotka tehdään Moodlessa. Tentissä voi olla mm. monivalintakysymyksia, yhdistämistehtäviä ja esseekysymyksiä. Tenteissä voi olla aikaraja tentin tekemiselle. Tentti voi olla ns. virallinen tentti tai opetukseen liittyvä harjoitustehtävä.

Tunnistat tentin       tästä kuvakkeesta.

Tentti aktiviteetin käyttöön löydät ohjeita Moodle sivustolta.