1. Mikä Moodle on?

Moodle on Kainuun ammattiopiston käyttämä verkko-oppimisympäristö. Moodlessa opiskeljoille on tarjolla materiaalia ja tehtäviä, jotka opettajat ovat sinne lisänneet ja tuottaneet. Tarkempi kuvaus Moodlesta löytyy Moodle.org sivustolta: 

"Moodle on monipuolinen, avoimen lähdekoodin verkko-oppimisympäristö. Se sopii niin lähiopetuksen tueksi kuin etäopiskeluun. Moodlen työkaluilla opettaja voi luoda kurssialueen, jossa esim. kerätään oppimistehtäviä ja annetaan palautetta, järjestetään aktivoivia verkkokeskusteluja, pidetään tenttejä, ohjataan ja seurataan opiskelijoiden oppimisprosessia." Lähde: Moodle.org

Moodlessamme on käytössä Moove teema.

Tervetuloa käyttämään Moodlea!

KAO Moodlen toimintamalli